Galerie

Ptáci
vlha pestrá
vlha pestrá
vlha pestrá
vlha pestrá
vlha pestrá
vlha pestrá
vlha pestrá
vlha pestrá
Helgoland - kameňáček pestrý
Helgoland – kameňáček pestrý
Helgoland - terej bílý
Helgoland – terej bílý
Helgoland - racek
Helgoland – racek
Helgoland - terej bílý
Helgoland – terej bílý
Helgoland - terej bílý
Helgoland – terej bílý
Helgoland - terej bílý
Helgoland – terej bílý
Helgoland - ústřičník velký
Helgoland – ústřičník velký
Helgoland - ústřičník velký
Helgoland – ústřičník velký
Helgoland - ústřičník velký
Helgoland – ústřičník velký
Helgoland - terej bílý
Helgoland – terej bílý
Lejsek bělokrký
Lejsek bělokrký
lejsek bělokrký
lejsek bělokrký
lejsek bělokrký
lejsek bělokrký
lejsek bělokrký
lejsek bělokrký
lejsek bělokrký
lejsek bělokrký
volavka
volavka
sýkorka modřinka
sýkorka modřinka
sýkorka modřinka
sýkorka modřinka
lyska černá
lyska černá
drozd zpěvný
drozd zpěvný
drozd zpěvný
drozd zpěvný
lyska černá
lyska černá
brhlík lesní
brhlík lesní
hrdlička zahradní
hrdlička zahradní
hrdlička zahradní
hrdlička zahradní
hrdlička zahradní
hrdlička zahradní
křivka obecná
křivka obecná
křivka obecná
křivka obecná
ledňáček říční
ledňáček říční
ledňáček říční
ledňáček říční
racek chechtavý
racek chechtavý
racek chechtavý
racek chechtavý
husa velká
husa velká
vrabec domácí
vrabec domácí
lednáček říční
lednáček říční
lednáček říční
lednáček říční
sýkora koňadra
sýkora koňadra
rákosník obecný
rákosník obecný
kachna divoká
kachna divoká
strakapoud velký
strakapoud velký
strakapoud velký
strakapoud velký
moudivláček
moudivláček
strakapoud velký
strakapoud velký
špaček obecný
špaček obecný
pěnkava obecná
pěnkava obecná
pěnkava obecná
pěnkava obecná
husa divoká
husa divoká
husa divoká
husa divoká
husa divoká
husa divoká
racek chechtavý
racek chechtavý
racek chechtavý
racek chechtavý
kachna divoká
kachna divoká
kachna divoká
kachna divoká
kachna divoká
kachna divoká
tuhýk obecný
tuhýk obecný
ibis bílý
ibis bílý
sýkorka modřinka
sýkorka modřinka
orel
orel
sýkorka modřinka
sýkorka modřinka
brhlík lesní
brhlík lesní
brhlík lesní
brhlík lesní
slípka zelenonohá
slípka zelenonohá
slípka zelenonohá
slípka zelenonohá
terej bílý
terej bílý
terej bílý
terej bílý
terej bílý
terej bílý
ústřičník velký
ústřičník velký
alka malá
alka malá
papuchalk bělobradý
papuchalk bělobradý
papuchalk bělobradý
papuchalk bělobradý
papuchalk bělobradý
papuchalk bělobradý
papuchalk bělobradý
papuchalk bělobradý
papuchalk bělobradý
papuchalk bělobradý
papuchalk bělobradý
papuchalk bělobradý
vrabec domácí
vrabec domácí
volavka bílá
volavka bílá
volavka bílá
volavka bílá
volavka bílá
volavka bílá
volavka bílá
volavka bílá
volavka bílá
volavka bílá
jespák písečný
jespák písečný
kamenáček pestrý
kamenáček pestrý
kamenáček pestrý
kamenáček pestrý
volavka velká
volavka velká
volavka velká
volavka velká
racek mořský
racek mořský
labuť velká
labuť velká
bažant obecný
bažant obecný
 


Copyright © 2018 Ivana Ruzickova
Webdesign: Vaclav Chvojka